Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauge skule (utgått)
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Org.nr 875286242
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 193,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 632
Undervisningstimer totalt per elev 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no