Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauge skule (UTGÅTT)
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Org.nr 875286242
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 193,3 193,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 180 3 632
Undervisningstimer totalt per elev 72 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no