Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauge skole (UTGÅTT)
Haugeveien 40
4260 TORVASTAD
Org.nr 975275051
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,6
Lærertimer som gis til undervisning 6 284
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no