Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauge skole
Råkollveien 22
1663 ROLVSØY
Org.nr 974565706
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,3 19,2 20,2 19,5 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 11,7 12,5 12,3 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,1 122,0 91,4 77,4 75,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 9,0 12,7 14,7 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 11,8 12,6 12,3 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 13,3 14,1 13,5 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 499 13 312 13 827 13 392 13 002
Undervisningstimer totalt per elev 58 63 59 60 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no