Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauge skole
Råkollveien 22
1663 ROLVSØY
Org.nr 974565706
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,3 18,3 19,2 20,2 19,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,8 11,7 12,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,3 82,1 122,0 91,4 77,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 14,4 9,0 12,7 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,7 11,8 12,6 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 14,4 13,3 14,1 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 932 12 499 13 312 13 827 13 392
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 63 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no