Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauge Oppvekst - Avd skule
Bjørsvika 1
6727 BREMANGER
Org.nr 975276651
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bremanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,1 14,3 15,3 15,4 16,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 8,5 8,8 8,3 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,6 52,8 60,8 110,0 78,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 14,8 13,0 7,1 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 10,2 11,9 10,1 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 9,5 9,2 9,5 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 13,7 13,1 12,7 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,8 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,4 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,3 81,9 91,9 90,9 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 534 9 149 9 492 10 034 10 194
Undervisningstimer totalt per elev 84 82 78 83 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no