Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haug skole og ressurssenter
Haugtunveien 3
1356 BEKKESTUA
Org.nr 974552280
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,0 46,7 46,5 42,0 48,9
Antall elever per årsverk til undervisning 2,7 2,5 2,6 2,7 2,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 24 25 28 53 47
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 4,4 4,4 4,1 2,1 2,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 57,8 53,5 59,2 126,8 97,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,1 2,9 2,8 3,1 2,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,0 2,9 3,0 3,2 3,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,0 90,5 83,8 79,3 79,3
Lærertimer som gis til undervisning 27 915 31 068 31 283 28 317 30 566
Undervisningstimer totalt per elev 261 280 274 257 261
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no