Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hauan oppvekstsenter Avdeling skole - Avdeling skole (utgått)
Grendeveien 1
8200 FAUSKE
Org.nr 874628522
Offentlig skole
Grunnskole
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,5 7,5 9,0 8,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 8,7 7,2 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,8 35,5 37,7 36,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,1 22,4 18,1 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 8,4 6,9 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 8,8 7,3 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,5 69,9 64,7 61,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 807 5 122 6 298 5 624
Undervisningstimer totalt per elev 69 85 103 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no