Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hattfjelldal oppvekstsenter - Avd skole
Kalkviksveg 6
8690 HATTFJELLDAL
Org.nr 975286789
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hattfjelldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,7 19,3 18,8 20,1 18,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,1 8,5 7,2 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,5 39,5 37,0 48,0 50,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 17,8 20,1 13,9 15,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 8,3 9,4 6,8 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,7 10,6 9,9 11,2 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 13,0 11,7 10,3 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 94,4 93,6 96,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 243 11 864 11 640 13 213 11 814
Undervisningstimer totalt per elev 91 87 83 99 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no