Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hattfjelldal oppvekstsenter - Avd skole
Kalkviksveg 6
8692 HATTFJELLDAL
Org.nr 975286789
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hattfjelldal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,3 18,8 20,1 18,6 20,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 8,5 7,2 8,4 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,5 37,0 48,0 50,5 34,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 20,1 13,9 15,0 17,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 9,4 6,8 8,7 6,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 9,9 11,2 11,2 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 11,7 10,3 11,8 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7 12,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 93,6 96,1 100,0 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 11 864 11 640 13 213 11 814 12 521
Undervisningstimer totalt per elev 87 83 99 84 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no