Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hattfjelldal kommune
Kommunenr 1826
Alle grunnskoler med adresse i Hattfjelldal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,2 37,2 33,4 26,6 24,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 6,4 6,5 6,9 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,4 39,7 37,6 45,1 55,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 11,4 13,9 14,2 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 6,6 7,0 6,6 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,3 8,0 7,6 10,5 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 9,0 8,5 9,6 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 90,7 84,1 93,2 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 19 822 18 797 19 278 17 753 15 937
Undervisningstimer totalt per elev 114 112 110 104 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no