Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hatlane skole
Smedgarden 5
6016 ÅLESUND
Org.nr 912666077
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 50,2 56,3 53,3 55,3 61,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 9,5 10,0 9,5 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 13 7 12 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,9 36,4 65,5 40,2 32,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,6 23,9 14,0 21,3 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 12,0 12,1 11,1 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,8 1,3 1,7 2,0 1,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 37,1 30,3 21,2 19,0 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,5 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 31 875 37 187 35 264 36 381 40 481
Undervisningstimer totalt per elev 67 76 72 77 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no