Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hasvik skole
Storgata 37
9590 HASVIK
Org.nr 974065703
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hasvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,7 9,8 9,9 10,3 10,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3 6,1 6,8 6,2 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 224,0 343,8 315,0 78,9 62,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,6 1,6 2,0 7,4 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,7 6,5 7,8 6,8 6,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,9 7,7 7,8 7,1 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,0 7,5 8,4 7,8 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,7 100,0 100,0 89,5
Lærertimer som gis til undervisning 6 234 6 242 6 413 6 822 7 040
Undervisningstimer totalt per elev 111 113 102 114 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no