Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hasvik kommune
Kommunenr 2015
Alle grunnskoler med adresse i Hasvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,8 18,4 17,8 17,4 17,6
Antall elever per årsverk til undervisning 5,8 5,5 5,7 5,6 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 348,1 178,8 460,0 116,9 92,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,5 2,8 1,1 4,4 5,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,3 5,7 6,2 5,7 5,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,5 6,8 6,5 7,1 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,7 6,4 6,8 6,5 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 83,4 100,0 92,5 80,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 564 11 924 11 392 11 515 11 600
Undervisningstimer totalt per elev 123 128 124 128 126
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no