Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hasund skule
Sundgotvegen 133
6065 ULSTEINVIK
Org.nr 975277402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ulstein kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 18,9 17,5 16,5 14,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,7 12,1 12,4 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 116,0 62,7 45,6 48,2 43,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 17,0 23,8 23,1 26,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,7 12,2 12,6 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 15,0 15,7 17,3 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 010 12 755 11 628 11 021 9 857
Undervisningstimer totalt per elev 61 63 61 60 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no