Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hasund skule
Sundgotvegen 133
6065 ULSTEINVIK
Org.nr 975277402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ulstein kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,9 17,5 16,5 14,9 16,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 12,1 12,4 13,2 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,7 45,6 48,2 43,9 42,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 23,8 23,1 26,9 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 12,2 12,6 13,4 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 15,7 17,3 18,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 12 755 11 628 11 021 9 857 11 353
Undervisningstimer totalt per elev 63 61 60 56 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no