Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haslum skole
Gamle Ringeriksvei 81
1356 BEKKESTUA
Org.nr 974552116
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,6 38,5 36,0 37,3 36,1
Antall elever per årsverk til undervisning 18,4 16,6 16,9 16,6 17,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 201,4 216,9 156,8 161,3 180,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 6,8 9,6 8,8 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,5 16,8 17,2 16,8 17,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 19,9 19,4 18,3 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 91,5 99,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 514 25 156 23 663 23 674 22 825
Undervisningstimer totalt per elev 40 45 44 45 43
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no