Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haslum skole
Gamle Ringeriksvei 81
1356 BEKKESTUA
Org.nr 974552116
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,2 35,6 38,5 36,0 37,3
Antall elever per årsverk til undervisning 18,3 18,4 16,6 16,9 16,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 148,8 201,4 216,9 156,8 161,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 7,8 6,8 9,6 8,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,4 18,5 16,8 17,2 16,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 20,2 19,9 19,4 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 100,0 100,0 91,5 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 22 888 22 514 25 156 23 663 23 674
Undervisningstimer totalt per elev 40 40 45 44 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no