Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hasle skole
Hovinveien 48A
0576 OSLO
Org.nr 974589818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 44,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 380
Undervisningstimer totalt per elev 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no