Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hasle skole
Brynsengfaret 10
0667 OSLO
Org.nr 974589818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 43,2 30,0 31,8 35,4 38,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 15,4 16,6 14,6 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 5 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,9 86,3 79,6 75,8 79,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,0 16,7 17,9 16,7 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 16,0 17,4 15,2 16,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 19,8 23,1 19,6 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 96,1 83,1 99,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 30 185 20 853 20 274 22 776 24 343
Undervisningstimer totalt per elev 49 48 45 51 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no