Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hasle skole
Hovinveien 48A
0576 OSLO
Org.nr 974589818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,0 31,8 35,4 38,0 44,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 16,6 14,6 15,3 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,3 79,6 75,8 79,1 83,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 17,9 16,7 16,7 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 17,4 15,2 16,2 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 23,1 19,6 19,6 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,9 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 83,1 99,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 853 20 274 22 776 24 343 29 380
Undervisningstimer totalt per elev 48 45 51 49 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no