Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Harstad skole - 1 - 7 skole
St Olavs Gate 9
9405 HARSTAD
Org.nr 874626872
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Harstad kommune / Hársttáid Suohkan skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,3 31,0 36,8 34,5 36,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 13,0 11,8 12,5 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 5 6 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,8 118,2 79,4 67,7 28,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 9,5 13,2 16,1 37,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 12,9 12,0 12,5 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 22,3 20,8 19,8 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,3 96,4 77,6 95,8 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 19 304 19 969 24 224 22 296 24 153
Undervisningstimer totalt per elev 55 57 63 59 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no