Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Harstad montessoriskole SA (privat)
Plassenveien 52
9409 HARSTAD
Org.nr 913755537
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Harstad montessoriskole SA (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 11,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 76,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 704
Undervisningstimer totalt per elev 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no