Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Harstad montessoriskole SA (privat)
Plassenveien 52
9409 HARSTAD
Org.nr 913755537
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Harstad montessoriskole SA (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Harstad montessoriskole SA (privat) 2,6 3,1 3,6 3,6 5,2
Harstad kommune 2,6 3,1 3,6 3,6 5,2
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Harstad montessoriskole SA (privat) 12,0 8,3 8,9 10,3 9,4
Harstad kommune 12,0 8,3 8,9 10,3 9,4
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Harstad montessoriskole SA (privat) 2 1 1 1 4
Harstad kommune 2 1 1 1 4
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Harstad montessoriskole SA (privat) 15,0 44,6 55,4 64,3 11,8
Harstad kommune 15,0 44,6 55,4 64,3 11,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Harstad montessoriskole SA (privat) 76,9 18,2 15,5 15,5 76,8
Harstad kommune 76,9 18,2 15,5 15,5 76,8
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Harstad montessoriskole SA (privat) 13,1 9,2 9,8 11,3 10,4
Harstad kommune 13,1 9,2 9,8 11,3 10,4
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Harstad montessoriskole SA (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Harstad kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Harstad montessoriskole SA (privat) 13,1 9,2 9,8 11,3 14,7
Harstad kommune 13,1 9,2 9,8 11,3 14,7
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Harstad montessoriskole SA (privat) 30,9 15,7
Harstad kommune 30,9 15,7
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Harstad montessoriskole SA (privat) 3,5 13,2
Harstad kommune 3,5 13,2
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Harstad montessoriskole SA (privat) 0,0 0,0
Harstad kommune 0,0 0,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Harstad montessoriskole SA (privat) 100,0 66,7 71,4 71,4 80,0
Harstad kommune 100,0 66,7 71,4 71,4 80,0
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Harstad montessoriskole SA (privat) 1 854 2 223 2 592 2 592 3 704
Harstad kommune 1 854 2 223 2 592 2 592 3 704
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Harstad montessoriskole SA (privat) 62 89 84 72 79
Harstad kommune 62 89 84 72 79
Troms og Finnmark fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no