Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Harstad montessoriskole SA (privat)
Plassenveien 52
9409 HARSTAD
Org.nr 913755537
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Harstad montessoriskole SA (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,6 3,1 3,6 3,6 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 8,3 8,9 10,3 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 15,0 44,6 55,4 64,3 11,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 76,9 18,2 15,5 15,5 76,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 9,2 9,8 11,3 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 9,2 9,8 11,3 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 30,9 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,5 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 66,7 71,4 71,4 80,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 854 2 223 2 592 2 592 3 704
Undervisningstimer totalt per elev 62 89 84 72 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no