Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Harøy skule
Harøy
6487 HARØY
Org.nr 974013436
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sandøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 18,5 22,9 17,0 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,1 7,9 11,0 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,1 74,6 47,7 56,9 74,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 11,5 14,6 17,0 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,0 9,5 13,3 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 10,1 8,0 11,6 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 14,1 11,0 16,1 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,8 94,3 100,0 96,4 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 874 11 115 14 288 10 612 13 227
Undervisningstimer totalt per elev 69 70 90 64 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no