Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Harestad skole
Torvmyrveien 7
4070 RANDABERG
Org.nr 874551422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Randaberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 61,6 60,5 62,5 65,8 53,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,7 13,1 12,5 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 182,5 222,5 276,7 117,3 149,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 5,2 4,0 8,9 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,0 13,7 14,4 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3 17,4 16,5 13,2 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 18,3 18,8 16,8 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 100,0 97,8 95,8 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 36 938 36 682 38 162 38 934 33 545
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 55 57 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no