Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hareid ungdomsskule
Myravegen 16
6060 HAREID
Org.nr 975290727
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hareid kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,8 19,0 20,1 18,5 20,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 10,6 10,6 12,0 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,6 38,2 28,8 32,6 32,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 22,7 30,4 31,9 28,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 14,2 14,2 16,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 16,7 17,0 19,9 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,5 97,6 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 13 756 10 168 10 858 10 530 11 927
Undervisningstimer totalt per elev 81 62 62 55 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no