Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hareid skule
Drammensvegen 14
6060 HAREID
Org.nr 975277461
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hareid kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 25,0 23,8 21,8 24,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 10,6 10,8 12,3 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,1 49,6 50,3 81,9 51,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,6 19,2 19,4 13,4 19,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 10,8 10,9 12,5 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,9 16,9 15,6 17,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,7 100,0 95,7 89,9 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 004 16 700 15 960 14 414 16 558
Undervisningstimer totalt per elev 61 70 68 60 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no