Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hareid skule
Drammensvegen 14
6060 HAREID
Org.nr 975277461
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hareid kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,2 21,9 25,0 23,8 21,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 12,0 10,6 10,8 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,6 54,1 49,6 50,3 81,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,2 20,6 19,2 19,4 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2 12,3 10,8 10,9 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,4 24,9 16,9 15,6 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 85,7 100,0 95,7 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 10 915 15 004 16 700 15 960 14 414
Undervisningstimer totalt per elev 47 61 70 68 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no