Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hareid kommune
Kommunenr 1517
Alle grunnskoler med adresse i Hareid kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 63,9 62,3 64,7 60,2 65,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,2 11,2 12,2 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 13 15 14 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,0 48,9 42,8 47,2 44,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 20,2 23,0 23,1 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,6 11,5 12,5 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 14,2 14,2 16,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 15,6 15,2 17,1 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 95,9 95,0 93,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 41 122 39 380 40 775 38 439 41 832
Undervisningstimer totalt per elev 66 64 64 59 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no