Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hareid kommune
Kommunenr 1517
Alle grunnskoler med adresse i Hareid kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 52,7 63,9 62,3 64,7 60,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 10,8 11,2 11,2 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 12 13 15 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,1 53,0 48,9 42,8 47,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5 18,5 20,2 23,0 23,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 12,5 11,6 11,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 10,7 14,2 14,2 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 16,9 15,6 15,2 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 92,8 95,9 95,0 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 35 019 41 122 39 380 40 775 38 439
Undervisningstimer totalt per elev 58 66 64 64 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no