Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haramsøy skule
Skulebakken 21
6290 HARAMSØY
Org.nr 975284158
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Haram kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Haramsøy skule 13,2 13,9 14,2 13,6 13,6
Haram kommune 107,0 106,6 109,2 109,0 108,8
Møre og Romsdal fylke 3 000,0 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Haramsøy skule 9,7 8,7 8,8 8,7 9,4
Haram kommune 10,7 10,6 10,4 10,1 10,3
Møre og Romsdal fylke 11,9 11,8 11,7 11,4 11,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Haramsøy skule 1 2 1 3 2
Haram kommune 17 17 16 16 16
Møre og Romsdal fylke 453 467 498 513 548
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Haramsøy skule 95,9 73,5 77,4 42,2 62,4
Haram kommune 60,4 59,4 63,6 64,2 64,9
Møre og Romsdal fylke 70,6 68,3 63,8 61,5 57,6
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Haramsøy skule 9,3 10,9 10,3 19,0 13,7
Haram kommune 16,2 16,1 14,9 14,5 14,6
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,4 16,4 16,6 17,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Haramsøy skule 10,0 9,4 9,1 7,8 8,8
Haram kommune 11,2 11,4 10,9 10,6 10,5
Møre og Romsdal fylke 12,6 12,5 12,4 12,0 11,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Haramsøy skule 12,5 10,8 11,4 13,0 13,6
Haram kommune 13,0 12,2 12,9 12,4 13,1
Møre og Romsdal fylke 14,3 14,0 14,0 13,9 14,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Haramsøy skule 13,7 12,6 12,8 11,7 12,8
Haram kommune 15,0 14,6 14,1 12,5 12,8
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,2 16,0 15,6 15,6
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Haramsøy skule 7,5
Haram kommune 11,4
Møre og Romsdal fylke 14,1
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Haramsøy skule 14,0
Haram kommune 12,4
Møre og Romsdal fylke 15,3
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Haramsøy skule 15,2
Haram kommune 15,0
Møre og Romsdal fylke 18,0
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Haramsøy skule 100,0 99,1 98,3 100,0 100,0
Haram kommune 96,3 96,9 94,5 93,5 88,1
Møre og Romsdal fylke 97,2 96,6 95,8 95,6 95,3
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Haramsøy skule 8 367 8 837 8 951 8 714 8 643
Haram kommune 69 838 68 294 70 510 71 333 71 569
Møre og Romsdal fylke 1 906 146 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Haramsøy skule 72 80 79 80 75
Haram kommune 67 67 68 70 69
Møre og Romsdal fylke 60 60 61 63 63
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no