Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haramsøy skule
Skulebakken 21
6290 HARAMSØY
Org.nr 975284158
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Haram kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 13,9 14,2 13,6 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 8,7 8,8 8,7 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,9 73,5 77,4 42,2 62,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 10,9 10,3 19,0 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 9,4 9,1 7,8 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 10,8 11,4 13,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 12,6 12,8 11,7 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,1 98,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 367 8 837 8 951 8 714 8 643
Undervisningstimer totalt per elev 72 80 79 80 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no