Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haramsøy skule
Skulebakken 21
6290 HARAMSØY
Org.nr 975284158
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 14,2 13,6 13,6 15,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 8,8 8,7 9,4 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,5 77,4 42,2 62,4 54,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 10,3 19,0 13,7 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 9,1 7,8 8,8 6,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 11,4 13,0 13,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 12,8 11,7 12,8 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,5 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,2 12,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 98,3 100,0 100,0 93,1
Lærertimer som gis til undervisning 8 837 8 951 8 714 8 643 9 696
Undervisningstimer totalt per elev 80 79 80 75 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no