Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haram kommune (utgått)
Kommunenr 1534
Kun utgåtte skoler med adresse i Haram kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 117,3 120,3 122,4 124,5 130,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,3 9,9 9,8 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 20 20 22 23 23
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,5 56,6 51,5 49,2 48,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 16,6 17,9 18,6 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 10,9 10,5 10,2 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 12,5 12,0 12,4 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,3 12,4 12,3 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9 13,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 93,0 91,7 87,9 80,3
Lærertimer som gis til undervisning 75 766 78 212 80 683 82 645 85 535
Undervisningstimer totalt per elev 68 69 72 73 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no