Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haram kommune
Kommunenr 1534
Alle grunnskoler med adresse i Haram kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 117,5 117,3 120,3 122,4 124,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,4 10,3 9,9 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 22 20 20 22 23
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,9 55,5 56,6 51,5 49,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 17,1 16,6 17,9 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,2 10,9 10,5 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 12,2 12,5 12,0 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 14,4 14,3 12,4 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9 94,4 93,0 91,7 87,9
Lærertimer som gis til undervisning 77 172 75 766 78 212 80 683 82 645
Undervisningstimer totalt per elev 67 68 69 72 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no