Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haraldsvang skole
Hanne Hauglands Veg 9
5519 HAUGESUND
Org.nr 975290034
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Haugesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 51,3 45,8 45,3 41,6 46,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 12,4 12,6 14,2 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,7 122,0 141,8 126,4 118,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 8,7 7,7 9,5 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8 16,7 17,0 19,2 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 21,2 21,6 24,1 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 632 25 781 25 724 22 982 26 176
Undervisningstimer totalt per elev 60 53 52 46 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no