Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haraldreina skole
Hognesaunvegen 21
7513 STJØRDAL
Org.nr 975279553
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,6 12,9 11,1 12,2 10,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,7 12,6 12,2 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,2 71,2 51,0 80,0 58,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 13,7 22,7 13,9 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,9 12,8 12,4 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 18,0 21,2 16,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,8 96,1 91,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 131 8 721 7 502 8 227 7 002
Undervisningstimer totalt per elev 73 69 59 60 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no