Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hanstad barne- og ungdomsskole
Ivar Skårsets Veg 42
2407 ELVERUM
Org.nr 874586722
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,0 39,3 38,6 35,7 39,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,1 13,6 14,2 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,1 83,6 96,1 90,4 72,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 14,4 12,8 14,3 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 14,5 14,8 16,3 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 14,5 15,8 14,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 16,3 17,4 18,4 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,1 100,0 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 24 041 25 737 24 768 23 158 26 164
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 52 50 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no