Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hanøy skole
Hanøyvegen 433
5310 HAUGLANDSHELLA
Org.nr 975287483
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Askøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,3 10,5 10,2 12,0 12,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 15,2 15,8 14,7 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,4 120,3 120,2 75,3 84,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 11,7 12,2 17,9 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 15,1 15,8 14,8 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 16,0 17,1 16,7 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,5 100,0 90,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 411 7 211 6 973 8 151 8 639
Undervisningstimer totalt per elev 48 49 47 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no