Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hannestad barneskole
Mellommyr 2A
1715 YVEN
Org.nr 975294765
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hannestad barneskole 19,6 20,2 20,1 23,0 24,9
Sarpsborg kommune 551,4 556,3 569,2 590,2 625,7
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Hannestad barneskole 18,6 17,6 18,4 15,3 14,2
Sarpsborg kommune 13,6 13,4 13,1 12,5 11,9
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hannestad barneskole 4 3 4 6 5
Sarpsborg kommune 87 83 87 102 125
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hannestad barneskole 76,8 118,1 72,2 55,8 57,9
Sarpsborg kommune 76,1 79,6 75,3 64,5 52,6
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hannestad barneskole 19,7 12,6 21,7 24,1 21,3
Sarpsborg kommune 15,7 15,0 15,4 17,3 20,0
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hannestad barneskole 18,5 17,6 18,4 15,3 14,3
Sarpsborg kommune 14,9 14,4 13,6 13,0 12,6
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hannestad barneskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sarpsborg kommune 15,0 15,4 16,0 15,4 14,2
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hannestad barneskole 19,9 18,7 20,1 17,3 16,6
Sarpsborg kommune 18,5 18,3 18,3 17,3 16,8
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hannestad barneskole 15,0 14,7
Sarpsborg kommune 14,7 14,2
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hannestad barneskole 20,9 19,5
Sarpsborg kommune 17,9 17,6
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hannestad barneskole 0,0 0,0
Sarpsborg kommune 20,7 19,8
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hannestad barneskole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sarpsborg kommune 99,0 98,1 99,4 99,6 99,0
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Hannestad barneskole 11 842 12 628 12 682 15 020 15 970
Sarpsborg kommune 344 566 351 746 359 760 375 482 394 599
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Hannestad barneskole 40 42 40 48 52
Sarpsborg kommune 52 53 55 57 60
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no