Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hannestad barneskole
Mellommyr 2a
1715 YVEN
Org.nr 975294765
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,1 19,6 20,2 20,1 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 18,2 18,6 17,6 18,4 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,1 76,8 118,1 72,2 55,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 19,7 12,6 21,7 24,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,1 18,5 17,6 18,4 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 19,9 18,7 20,1 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 307 11 842 12 628 12 682 15 020
Undervisningstimer totalt per elev 41 40 42 40 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no