Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haneborg skole
Nordre Mangen Vei 27
1930 AURSKOG
Org.nr 974583658
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Aurskog-Høland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,3 9,4 9,8 12,8 13,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 10,9 11,5 9,5 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,9 64,3 83,2 91,7 47,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 14,8 11,5 9,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 10,8 11,5 10,5 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 2,0 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 12,8 12,9 13,7 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 96,9 93,7 93,5 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 964 6 128 6 045 8 561 8 539
Undervisningstimer totalt per elev 68 68 64 77 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no