Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hana skole
Hanamyrveien 21
4328 SANDNES
Org.nr 974610825
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,6 25,4 25,6 27,8 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 15,3 16,2 14,9 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 4 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,9 77,1 82,2 59,0 72,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 17,7 17,4 22,1 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 15,3 16,2 14,9 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 17,5 19,8 17,3 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,1 96,0 98,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 985 16 788 16 782 18 095 18 477
Undervisningstimer totalt per elev 50 48 46 50 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no