Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hana skole
Hanamyrveien 21
4328 SANDNES
Org.nr 974610825
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,4 25,6 27,8 27,9 28,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 16,2 14,9 14,4 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,1 82,2 59,0 72,6 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 17,4 22,1 17,8 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 16,2 14,9 14,5 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 19,8 17,3 17,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 96,0 98,3 100,0 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 16 788 16 782 18 095 18 477 19 613
Undervisningstimer totalt per elev 48 46 50 51 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no