Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hamre Grendaskule (privat)
Hamrenesvegen 745
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Org.nr 912019373
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stiftinga Hamre Grendaskule (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,0 3,4 4,6 7,2 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 8,8 8,5 7,0 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,7 23,8 26,0 38,9 33,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 35,9 31,7 17,6 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 8,9 8,7 7,1 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 11,8 11,1 9,6 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,3 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 484 2 444 3 299 5 187 5 557
Undervisningstimer totalt per elev 74 84 87 106 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no