Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hamna skole
Toftvegen 57
9017 TROMSØ
Org.nr 975324842
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 15,0 19,8 19,0 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 17,0 13,5 13,5 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 149,1 144,7 160,5 181,5 361,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 11,4 7,7 6,9 3,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 17,5 13,8 14,0 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 20,1 16,4 17,4 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 88,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 557 10 716 13 374 12 920 13 668
Undervisningstimer totalt per elev 50 44 55 55 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no