Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hamna skole
Toftvegen 57
9017 TROMSØ
Org.nr 975324842
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,0 19,8 19,0 20,0 20,6
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 13,5 13,5 12,1 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 144,7 160,5 181,5 361,3 512,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 7,7 6,9 3,1 2,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,5 13,8 14,0 12,3 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 16,4 17,4 13,1 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,8 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 716 13 374 12 920 13 668 14 149
Undervisningstimer totalt per elev 44 55 55 61 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no