Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hammerfest kommune
Kommunenr 2004
Alle grunnskoler med adresse i Hammerfest kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 144,0 149,4 150,3 152,6 153,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 9,4 9,6 9,5 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 24 25 25 26 24
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,6 50,3 49,7 48,7 51,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 16,6 16,8 17,0 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,7 11,0 11,0 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 9,4 9,6 9,9 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 14,5 13,1 13,7 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 92,8 94,3 93,7 90,8
Lærertimer som gis til undervisning 89 293 94 138 93 002 93 925 96 011
Undervisningstimer totalt per elev 73 76 74 74 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no