Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hammerfest kommune (utgått)
Kommunenr 2004
Kun utgåtte skoler med adresse i Hammerfest kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 149,4 150,3 152,6 153,6 152,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,6 9,5 9,3 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 25 25 26 24 24
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,3 49,7 48,7 51,4 50,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 16,8 17,0 15,9 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 11,0 11,0 10,5 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,4 9,6 9,9 9,6 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 13,1 13,7 12,4 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,1 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 94,3 93,7 90,8 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 94 138 93 002 93 925 96 011 94 394
Undervisningstimer totalt per elev 76 74 74 76 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no