Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hammer skole
Hammerveien 4
1474 LØRENSKOG
Org.nr 975272621
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lørenskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 27,5 28,4 28,4 28,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 12,9 12,2 12,2 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 202,8 116,1 71,6 79,6 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 9,7 15,0 13,6 11,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,9 17,2 16,2 16,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 18,7 18,2 17,9 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,8 98,8 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 473 15 718 16 446 16 511 16 850
Undervisningstimer totalt per elev 46 51 54 54 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no