Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hammartun skole
Skolegata 32 - 37
2609 LILLEHAMMER
Org.nr 975274837
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 51,3 50,2 47,8 47,6 42,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,4 14,0 13,1 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 9 9 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,8 81,6 63,8 62,7 84,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 15,1 19,0 18,4 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 16,0 15,9 14,0 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 16,8 15,5 15,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 21,8 20,8 18,4 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 96,9 99,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 067 30 212 29 143 29 779 26 976
Undervisningstimer totalt per elev 50 49 50 54 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no