Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hammartun skole
Skolegata 32 - 37
2609 LILLEHAMMER
Org.nr 975274837
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 54,9 51,3 50,2 47,8 47,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 14,1 14,4 14,0 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 8 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,5 74,8 81,6 63,8 62,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 15,3 15,1 19,0 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 16,9 16,0 15,9 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 14,7 16,8 15,5 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 20,5 21,8 20,8 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,3 97,1 96,9 99,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 29 330 29 067 30 212 29 143 29 779
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 49 50 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no