Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hamarøy Sentralskole
8294 HAMARØY
Org.nr 975287939
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hamarøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,5 18,2 14,2 16,2 17,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 8,4 11,1 9,4 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,8 92,4 82,1 101,6 124,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 7,9 11,4 7,9 5,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,4 11,6 10,5 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 9,9 14,8 11,1 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 11,4 15,4 12,1 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 100,0 100,0 97,5 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 11 157 11 174 8 479 9 686 10 830
Undervisningstimer totalt per elev 81 84 64 75 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no