Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hamarøy Montessoriskole (privat)
Nes
8290 SKUTVIK
Org.nr 998260965
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamarøy Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,3 3,9 5,0 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 4,2 5,1 5,4 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 7,2 65,5 22,3 21,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 55,0 7,5 22,6 25,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,7 5,7 6,1 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,0 6,1 6,1 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,6 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,1 4,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,0 71,7 53,9 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 318 2 769 3 437 3 429
Undervisningstimer totalt per elev 178 146 137 132
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no