Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hamarøy - Hábmer kommune (utgått)
Kommunenr 1849
Kun utgåtte skoler med adresse i Hamarøy - Hábmer kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,9 23,3 26,1 29,1 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 8,9 7,7 7,1 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,4 43,8 78,4 67,6 55,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 18,0 8,7 9,3 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 9,5 8,5 7,4 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6 11,6 9,1 9,3 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 12,5 9,7 8,9 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,6 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,5 11,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 94,2 89,5 84,1 88,3
Lærertimer som gis til undervisning 16 328 14 672 16 502 18 530 19 430
Undervisningstimer totalt per elev 94 80 93 101 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no