Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hamarøy - Hábmer kommune
Kommunenr 1849
Alle grunnskoler med adresse i Hamarøy - Hábmer kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,9 25,9 23,3 26,1 29,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 7,5 8,9 7,7 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,8 67,4 43,8 78,4 67,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 10,0 18,0 8,7 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 8,5 9,5 8,5 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,4 8,6 11,6 9,1 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 10,4 12,5 9,7 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1 97,0 94,2 89,5 84,1
Lærertimer som gis til undervisning 16 141 16 328 14 672 16 502 18 530
Undervisningstimer totalt per elev 94 94 80 93 101
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no