Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hamar Montessori skole (privat)
Jessnesvegen 38
2315 HAMAR
Org.nr 983522181
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hamar Montessori skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 12,8 13,8 14,2 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7 5,9 6,5 7,1 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,5 18,0 16,3 19,0 20,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,5 30,3 37,3 34,4 33,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 8,7 9,9 12,5 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,5 5,6 5,2 5,2 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 11,6 13,6 16,4 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 28,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,8 96,4 94,9 90,7 90,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 106 8 438 9 129 9 196 9 390
Undervisningstimer totalt per elev 108 121 109 99 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no