Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hamar Montessori skole (privat)
Jessnesvegen 38
2315 HAMAR
Org.nr 983522181
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hamar Montessori skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 13,8 14,2 14,5 15,4
Antall elever per årsverk til undervisning 5,9 6,5 7,1 7,6 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 18,0 16,3 19,0 20,9 16,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,3 37,3 34,4 33,8 37,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 9,9 12,5 13,3 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,6 5,2 5,2 5,5 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 13,6 16,4 18,1 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 28,6 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4 6,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 94,9 90,7 90,9 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 8 438 9 129 9 196 9 390 13 186
Undervisningstimer totalt per elev 121 109 99 92 143
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no