Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hamar kommune
Kommunenr 3403
Alle grunnskoler med adresse i Hamar kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 291,9 291,1 306,2 303,0 311,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,8 12,7 12,8 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 57 61 58 64 63
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,9 53,9 56,3 52,1 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,5 20,9 19,1 21,2 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 14,0 13,8 14,0 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,4 14,8 15,4 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 18,4 18,1 18,7 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 99,2 99,3 99,3 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 180 621 181 409 184 436 186 636 194 163
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 56 56 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no