Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Hamar kommune
Kommunenr 0403
Alle grunnskoler med adresse i Hamar kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 285,6 291,9 291,1 306,2 303,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,8 12,8 12,7 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 55 57 61 58 64
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,7 56,9 53,9 56,3 52,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,4 19,5 20,9 19,1 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,8 14,0 13,8 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 14,7 14,4 14,8 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,3 18,4 18,1 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 99,1 99,2 99,3 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 177 000 180 621 181 409 184 436 186 636
Undervisningstimer totalt per elev 55 56 55 56 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no