Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole
Knuten 121
7383 HALTDALEN
Org.nr 974554682
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Holtålen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole Holtålen kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,9 29,0 4 990,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 9,2 11,7 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 820 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,0 51,5 63,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,2 15,3 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,7 12,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,6 14,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 12,5 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 10,2 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5 12,8 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,3 18,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 190 17 669 3 190 079 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 84 77 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no