Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole
Knuten 121
7383 HALTDALEN
Org.nr 974554682
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Holtålen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 190
Undervisningstimer totalt per elev 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no