Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole
Knuten 121
7383 HALTDALEN
Org.nr 974554682
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Holtålen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 933
Undervisningstimer totalt per elev 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no