Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole
Knuten 121
7383 HALTDALEN
Org.nr 974554682
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Holtålen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 962
Undervisningstimer totalt per elev 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no