Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Haltdalen oppvekstsenter - Avd skole
Knuten 121
7383 HALTDALEN
Org.nr 974554682
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Holtålen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,5 5,8 5,9 5,9 5,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,1 9,0 8,8 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,3 33,1 32,2 27,0 38,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,4 22,4 25,7 31,2 20,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,7 8,4 9,3 9,1 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7 12,0 13,2 11,8 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 962 3 933 4 019 4 190 3 620
Undervisningstimer totalt per elev 97 91 82 84 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no